V pátek 23. 6. 2023 jsme se zúčastnili FESTIVALU DĚTSKÉ KNIHY KNIHOPÁSEK.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin s různými tématy. Nižší stupeň zpracovával téma „agrese“, vyšší stupeň téma“ domácí násilí,“ a „zneužívání“.

Interaktivní tvořivou formou se žáci aktivně zapojili do diskuse, a tvořivé dílny. Na závěr jsme navštívili „Přírodní dílnu“ v krásném prostředí zámecké zahrady.

Bylo to příjemně a poučně strávené dopoledne, těšíme se na další spolupráci a nové zážitky.

Návrh bez názvu4

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.