Projektový den na Strakatém dvoře se z důvodů nepříznivého počasí odkláda na jiný termín.