ovoce_stacík.jpg

Tento týden bylo připraveno pro naše žáky příjemné zpestření vyučování. Ve třídě na ně čekal stůl plný ovoce a zeleniny, které dostávají děti v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Největší úspěch při ochutnávání u dětí mělo hroznové víno a hned za ním meloun. K příjemné pohodě přispělo i plnění jednoduchých úkolů formou hry. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.