Historie

Ve školním roce 1953/54 se v Mikulově zřídila Zvláštní škola, která měla poskytovat žákům z Mikulova a blízkého okolí potřebnou péči. Po této péči se ozývaly stále mocnější hlasy z řad učitelů i občanů.

Již v samém začátku škola překonávala mnoho překážek. Stěhování několika rozbitých lavic z Dyjákovic prováděla sama ředitelka p.Vlastimila Nesnídalová, která spolu se svým manželem přešla do Mikulova. Bylo zapsáno 17 žáků.

V roce 1955 se škola přemístila na Husovu ul. čp.32, do budovy, která patřila Židovské obci.Ta na její údržbu věnovala jen malou finanční částku. Opravy dvou učeben a umývárny byly prováděny svépomocí.

Pracovníci školy se věnovali vedle pedagogické práce i výchově. Byl zřízen technický a logopedický kroužek, kroužek dovedných rukou… Žákům byla poskytována veškerá lékařská péče. Společně navštěvovali filmová představení a společně s učiteli slavili všechna výročí, která jim nabízel kalendář.
Dětí přibývalo a v letech 1959 až 1960 byl nový školní rok zahájen v budově na Marxově ulici čp.2. Žáci dostávali zdarma učební pomůcky a v tomto roce vystupuje do popředí výchova žáků rómského původu. V tomto roce také přestal být Mikulov okresním městem.