Úřední deska

 

ZÁPIS DO ZŠ SPECIÁLNÍ PRO ROK 2022/2023

Naše škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzděláváme žáky s poruchou autistického spektra, se souběžným postižením více vadami a žáky s různými stupni mentálního postižení.

Co nejsrdečněji Vás zveme k zápisu k základnímu vzdělávání.
Můžete navštívit naši školu, prohlédnout si její prostory, podívat se do jednotlivých tříd a získat o nás všechny informace, které Vás zajímají.

TERMÍN ZÁPISU:

26. 4. 2022  od 13:00 do 16:00

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

NAŠE SILNÉ STRÁNKY 

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 

Dveře naší školy jsou otevřené Vám všem, kteří projevíte zájem o vzdělávání a výchovu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

​Celý kolektiv Základní školy se těší na společné setkání s Vámi, a především s budoucími prvňáčky.

 

 icon document  Aktualizace dotazníku pro ZZ - 2021
 icon document  Souhlas se zpracovanim OU_zaci,zakonni zastupci_ZS Mikulov
 icon document  Zápis do 1.třídy