Projekty

 Aktuálně

 propast  plakat

  • 2014 – 2015 spolupráce s B.I.P.S. na projektu „Vzdělávání pedagogů prostředí CLOUDU“
  • 2018 – 2021 realizace projektu „SABLONY II“ V rámci tohoto projektu jsme mohli sdílet zkušenosti pedagogů s jiných škol. Bylo podpořeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci ZŠ a školní ,družiny jsme mohli žákům zakoupit tablety, které podporují jak vzdělávání v ICT, tak mimoškolní činnost. Pro žáky jsme uspořádali zajímavé zážitkové vyučování v MěK , muzeu, posilovně na farmě „Strakatý dvůr“ nebo mobilní Planetárium. Žáky také zaujali projektové dny ve Valticích, kde se seznámili d barokním divadlem a prohlédli si dobové kostýmy. Volnočasové aktivity projekt podpořil v klubu „Zábavné logiky a Deskových her“.
  • 2021/2022 zapojení do programu "Preventivní programy škol v roce 2022", který vyhlásil Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Realizace do konce roku 2023. Název projektu – S PREVENCÍ VE ŠKOLE V POHODĚ
  • 2021/2022 zřízen školský logoped
  • 2021/2022 a 2022/2023 schválena dotační výzva. Program, který byl spuštěn v polovině roku 2021 s cílem zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19. Od ledna 2022 do srpna 2023 MŠMT v programu doučování pokračuje z prostředků Národního plánu obnovy.
  • 2022/2023 v rámci dotačního programu MŠMT je ve škole přítomen speciální pedagog, který pracuje s žáky individuálně podle jejich potřeb.
  • 2022/2023 jsme se zapojil do OP JAK -  vzdělávání pedagogů
  • 2023/2024 projekt "Na jedné lodi" - podpora dětí sociálně znevýhodněných - sociální pedagog

 

projekt1projekt2