Provoz školy

 

TÝDENNÍ PROVOZ ŠKOLY VE ŠK.ROCE 2020/21ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ

 

VYUČOVACÍ HODINY A PŘESTÁVKY

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: 12:30 - 14:30 hod.
PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU: 14:05 - 17:05 hod. 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

PŘÍTOMNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ