ICT plán

O B S A H :

1. Charakteristika školy

2. Aktuální stav informačních technologií ve škole
• HW vybavení
• SW vybavení
• Stav proškolení pedagogických pracovníků
• Využívání ICT techniky

3. Cílový stav
• HW vybavení
• SW vybavení
• Požadavky na další školení
• Cílové využívání ICT techniky

4. Finanční zajištění ICT plánu

 

1. Charakteristika školy

Základní škola Mikulov, Školní,PO 1 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je KÚ JmK Brno. Ředitelství školy má 1 detašované pracoviště. Celkem navštěvuje školu 30-40 žáků. Vyučuje se celkem v 5 třídách

2. Aktuální stav informačních technologií ve škole (k 31.8.2019)

HW vybavení:
Ve sborovně jsou k dispozici 2 PC s LCD monitory propojené s barevnou tiskárnou a kopírkou. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici také několik notebooků. Starší počítače jsou využívány ve třídách, družině, 14 ks tabletů využívají žáci a PP.

 

TISKÁRNY: 4 ks
Dataprojektory: 1 ks s interaktivní tabulí + 4 ks interaktivní

SW vybavení:
Windows 7, Windows 10, Office 2010, Office 2003, Antivirový program AVG, Výukové programy, server - školní administrativa a server v PC učebně.

Způsob zajištění přípojných míst:  LAN
Způsob zajištění serverových služeb:
vlastní
Způsob zajištění připojení k internetu:
O2, Wifi

Stav proškolení pedagogických pracovníků

Celkový počet pedagogických pracovníků je 20. Všichni mají základní uživatelské znalosti práce na PC, učitelé byli proškoleni na práci s interaktivní tabulí nebo s interaktivním dataprojektorem.

Využívání ICT techniky:

• Výukové programy SILCOM
• Tablety
• Internet
• DATAKABINET
• Interaktivní tabule
• PC učebna s vlastním serverem pro využívání různých programů např. TERASOFT
• DUMY
• Dotykové PC
• RVP.cz

Vybavení naší školy ICT technikou stále modernizujeme.

3. Cílový stav

HW vybavení:

• vybavení bude obměňováno a dokupováno dle nutnosti
• nákup tabletů
• obnova žákovských PC v PC učebně

SW vybavení:

Matrika: DMSOFTWARE
Spisová služba: ......
Účetnictví: ISO 2018
Evidence majetku: ISO 2018
Mzdvé účetnictví: AVENSIO Klatovy
Datová schránka: P49xdrv-16
Úřední deska: www.zsspmikulov.cz
Operační systémy: MS Windows 7,10
Kancelářské programy MS OFFICE 2010
Anitivir: AVG

Výukové aplikace především programy Terasoft, Silcom
Příprava učitelů na vyučování: ve sborovně, ve třídě, v učebně PC Nadále:
• aktualizace kancelářského SW
• vhodné výukové programy – dle nabídky a možností
• modernizovat software - Office 10, Windows 10
• aktualizace antivirového programu na všech používaných PC (probíhá každé dva roky)

Požadavky na další školení: ICT správce

Cílové využívání ICT techniky:

• maximální využívání stávajícího ICT vybavení pro výuku
• vzdělávání PP pro práci s tablety

4. Finanční zajištění

• Škola zajistí běžný provoz stávající ICT techniky
• využití finančních prostředků z OP VVV –Šablony II
dotace - NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI 

 

V Mikulově dne 1.9.2022                                                       Vendula Hladníčková, správce ICT