Úřední deska

 

ZÁPIS DO ZŠ SPECIÁLNÍ PRO ROK 2024/2025

Naše škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzděláváme žáky s poruchou autistického spektra, se souběžným postižením více vadami a žáky s různými stupni mentálního postižení.

Co nejsrdečněji Vás zveme k zápisu k základnímu vzdělávání.
Můžete navštívit naši školu, prohlédnout si její prostory, podívat se do jednotlivých tříd a získat o nás všechny informace, které Vás zajímají.

TERMÍN ZÁPISU:

25. 4. 2024  od 13:00 do 16:00

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Doporučení školského poradenského zařízení

NAŠE SILNÉ STRÁNKY 

 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů
 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
 • menší počet žáků ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o žáky, kteří to potřebují
 • individuální výchovně vzdělávací plány sestavené podle potřeb jednotlivců
 • v každé třídě asistent pedagoga
 • speciální pomůcky

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • bezbariérový přístup
 • logopedii, trampoterapii, canisterapii
 • relaxační místnost snoezelen
 • počítačovou učebnu
 • třídy jsou vybaveny digitální technikou (interaktivní tabule, tablety, dotykové monitory apod.)
 • cvičnou kuchyň
 • odbornou pracovnu pro výuku dílenských prací
 • keramickou dílnu
 • odpočinkovou a herní místnost
 • výlety a exkurze s různým programem
 • školní družinu
 • k dispozici je možnost stravování ve školní jídelně

 

Dveře naší školy jsou otevřené Vám všem, kteří projevíte zájem o vzdělávání a výchovu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

​Celý kolektiv Základní školy se těší na společné setkání s Vámi, a především s budoucími prvňáčky.

 

 icon document  Aktualizace dotazníku pro ZZ - 2021
 icon document  Souhlas se zpracovanim OU_zaci,zakonni zastupci_ZS Mikulov
 icon document  Zápis do 1.třídy